(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Sportas

Joniškiečiai parvežė visų spalvų medalių

2017 m. vasario 15 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Va­sa­rio 10–11 die­no­mis Jo­niš­kio spor­to cent­ro ir spor­to klu­bo „Ko­va“ im­ty­ni­nin­kai Klai­pė­do­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių jau­ni­mo čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo po vie­ną auk­so, si­dab­ro ir bron­zos me­da­lį, o Do­na­tas Gud­mo­nas iš ei­lės ant­rus me­tus ta­po čem­pio­nu sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je.

loretar@skrastas.lt

1997–2001 me­tais gi­mu­sių­jų čem­pio­na­te iš jo­niš­kie­čių, tre­ni­ruo­ja­mų Ry­čio Ker­šio, ge­riau­siai ko­vo­jo Do­na­tas Gud­mo­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 84 ki­log­ra­mų), ant­rus me­tus iš ei­lės ap­gy­nęs Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­no var­dą. Tik pir­mo­je im­ty­je jo­niš­kie­čiui kiek rim­čiau pa­si­prie­ši­no praė­ju­sių me­tų Lie­tu­vos jau­nių čem­pio­nas Dei­man­tas Žvi­kas iš Anykš­čių. Ki­tus prie­ši­nin­kus D. Gud­mo­nas įvei­kė per pir­muo­sius im­čių kė­li­nu­kus.

Ka­ro­lis Po­ciū­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 74 ki­log­ra­mų), ku­ris prieš dvi sa­vai­tes iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį Pa­ne­vė­žy­je vy­ku­sia­me suau­gu­sių­jų čem­pio­na­te, šį kar­tą ­pel­nė si­dab­rą. Ke­ly­je iki fi­na­lo jis pa­sie­kė tris per­ga­les prieš im­ty­ni­nin­kus iš Vi­sa­gi­no, Vil­niaus ir Anykš­čių. Im­ty­je dėl pir­mosios vie­tos jo­niš­kie­tis pra­lai­mė­jo pa­sau­lio jau­nių penk­tos vie­tos ir šių me­tų suau­gu­sių­jų Lie­tu­vos čem­pio­nui Ti­tui Ker­še­vi­čiui iš Kau­no.

Ša­rū­nas Gul­bi­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 120 ki­log­ra­mų) iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Ša­rū­nas ant men­čių pa­gul­dė du ma­ri­jam­po­lie­čius ir at­kak­lio­je ko­vo­je pra­lai­mė­jo bū­si­mam čem­pio­nui Eri­kui Če­re­po­kui iš Pa­ne­vė­žio. Penk­tą vie­tą užė­mė jo­niš­kie­tis Ei­man­tas Vi­li­mas.

Iš vi­so čem­pio­na­te var­žė­si dau­giau kaip aš­tuo­nias­de­šimt im­ty­ni­nin­kų iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Ma­ri­jam­po­lės, Jo­niš­kio, Anykš­čių, Vi­sa­gi­no, Šal­či­nin­kų, Tau­ra­gės, Kur­šė­nų ir Gruz­džių.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Jo­niš­kio im­ty­ni­nin­kai po ap­do­va­no­ji­mų: (iš kai­rės) Ig­nas Pau­la­vi­čius, Do­na­tas Gud­mo­nas, tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys, Ka­ro­lis Po­ciū­nas, Da­rius Gud­mo­nas, Ša­rū­nas Gul­bi­nas, Ei­man­tas Vi­li­mas.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />