(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Moterų krepšinio rungtynėse prireikė pratęsimo

2017 m. vasario 15 d.

Dra­ma­tiš­ka ko­va vi­rė Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) rung­ty­nė­se Šiau­liuo­se. Pri­rei­kė ir pra­tę­si­mo, ta­čiau „Šiau­lių-Uni­ver­si­te­to“ eki­pos jis neiš­gel­bė­jo, te­ko pri­pa­žin­ti var­žo­vių Kau­no „Ais­čių-LSU“ pra­na­šu­mą re­zul­ta­tu 62:60 (10:13, 15:18, 21:15, 7:7, 9:7).

Ma­čo pra­džia bu­vo sėk­min­ges­nė kau­nie­tėms, ku­rios įpu­sė­jus ket­vir­čiui bu­vo prie­ky­je (10:6), ta­čiau kė­li­nio pa­bai­go­je „Šiau­liai-Uni­ver­si­te­tas“ var­žo­ves pa­si­vi­jo – 10:10. Ket­vir­tį šei­mi­nin­kės bai­gė dar 3 taš­kais ir iš­si­ver­žė į prie­kį – 13:10.

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je su­žai­dus 3 mi­nu­tes, šiau­lie­tės sa­vo per­sva­rą pa­di­di­no iki 7 taš­kų (20:13), ta­čiau tuo­met spur­tu 8:0 at­sa­kė „Ais­tės-LSU“ ir per­svė­rė svars­tyk­les sa­vo nau­dai – 21:20. Vis­gi kė­li­nio pa­bai­go­je šei­mi­nin­kės pa­gy­vi­no sa­vo puo­li­mą, o at­kar­pa 10:5 joms lei­do prieš il­gą­ją per­trau­ką pir­mau­ti – 31:25.

Po di­džio­sios per­trau­kos per­sva­rą ir to­liau iš­lai­kė šiau­lie­tės – 35:29. Li­kus žais­ti 4 mi­nu­tes, šei­mi­nin­kės tu­rė­jo 9 taš­kų pra­na­šu­mą (43:34), bet kau­nie­tės per li­ku­sį lai­ką su­ren­gė spur­tą 12:3, iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą ir pa­li­ko int­ri­gą le­mia­mam ket­vir­čiui – 46:46.

Le­mia­mą ket­vir­tį ko­man­dos pra­dė­jo ne­re­zul­ta­ty­viai, o jam įpu­sė­jus švies­len­tė­je ir to­liau de­gė ly­gus re­zul­ta­tas – 49:49. Iki pat kė­li­nio pa­bai­gos ko­va vy­ko taš­kas į taš­ką, o li­kus žais­ti 8 se­kun­des Klau­di­jos Ser­ke­vi­čiū­tės bau­dų me­ti­mai re­zul­ta­tą vėl ly­gi­no – 53:53. Per li­ku­sias se­kun­des re­zul­ta­tas ne­pa­si­kei­tė, o ko­man­dų lau­kė pra­tę­si­mas.

Pra­tę­si­me ir to­liau vy­ko įnir­tin­ga ko­va ir nė vie­na eki­pa nea­tit­rū­ko. Li­kus žais­ti mi­nu­tę, mi­ni­ma­lia per­sva­ra pir­ma­vo „Ais­tės-LSU“ – 61:60. Li­kus 2 se­kun­dėms Ka­ro­li­na Ka­zo­čiū­nai­tė dar pa­tai­kė vie­ną bau­dos me­ti­mą ir įtvir­ti­no dra­ma­tiš­ką kau­nie­čių per­ga­lę – 62:60.

„Šiau­liams-Uni­ver­si­te­tui“ Ga­bi­ja Šegž­dai­tė pel­nė 15 taš­kų (13 atk. kam.), Li­vi­ja Kak­tai­tė (7 rez. per­d.) ir Kat­sia­ry­na Ur­ba­no­vič – po 13, Žan­na Ha­ra­dzets­ka­ja – 12 (10 atk. kam.).

„Ais­tes-LSU“ į per­ga­lę ve­dė Klau­di­ja Ser­ke­vi­čiū­tė, pel­niu­si 17 taš­kų (6 rez. per­d.), Ka­ro­li­na Ka­zo­čiū­nai­tė – 15 (9 atk. kam.), Do­vi­lė Sau­ra­zai­tė – 11.

Lmkl.lt, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ze­no­no RI­PINS­KIO nuo­tr.

„Šiau­lių-Uni­ver­si­te­to“ krep­ši­nin­kės var­žo­vėms ne­lei­do ati­trūk­ti nei per pa­grin­di­nį lai­ką, nei per pra­tę­si­mą, ta­čiau rung­ty­nių pa­bai­gą sėk­min­giau su­žai­dė Kau­no „Ais­tės-LSU“.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas