(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Afiša

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

2017 m. vasario 4 d.
Vi­sa Lie­tu­va ži­no, kas yra ,,NERIJA‘‘. Ypa­tin­gai vy­res­nie­ji. La­biau­siai įsi­mi­nę šla­ge­riai: ,,Vėl švies­ki man vėl‘‘, ,,O kaip bė­ga metai‘‘, ,,Siselija‘‘, ,,Su­de­gin­ti tiltai‘‘ ir dau­ge­lis ki­tų – at­ro­do jau nie­kuo­met neiš­dils iš at­min­ties.Jau daug vi­so­kių Ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, tam tik­ra pra­sme po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis...

VYTAUTAS ŠIŠKAUSKAS „ Padainuokime kartu“

2017 m. vasario 4 d.
Vi­sus kvie­čia­me į šil­tą ir gra­žų Vy­tau­to Šiš­kaus­ko kon­cer­tą va­sa­rio 9 d. 18 val. Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re!Ba­la­džių au­to­rius Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas – ži­no­mas vi­so­je Lie­tu­vo­je. Dai­ni­nin­ko kar­je­rą pra­dė­jęs „Ąžuo­liu­ko“ cho­re, vė­liau pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kė dai­nuo­da­mas įvai­riuo­se est­ra­di­niuo­se ko­lek­ty­vuo­se.
Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas ger­bė­jų tu­ri ir už­jū­rio ša­ly­se – Či­ka­go­je ir ki­tuo­se JAV mies­tuo­se at­li­kė­jas yra su­ren­gęs ne vie­ną sa­vo pa­si­ro­dy­mą. Vy­tau­to pro­fe­sio­na­lu­mą įro­do...

Dėmesys – vaikų poilsiui vasarą

2015 m. liepos 28 d.
Šaukoto (Radviliškio r.) bendruomenė vaikams vasarą organizuoja įvairias stovyklas, užsiėmimus. Traukos centru tampa ir bendruomenės Vaikų dienos centras.Patyrusio pedagogo ir kitų darbuotojų prižiūrimi pramogaujantys vaikai stovykloje patiria malonių įspūdžių, kelionių džiaugsmo, o įvairūs žaidimai ir nuotaikingos kūrybinės užduotys ugdo jų savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, bendravimo ir darbo komandoje įgūdžius.
Šiemet į stovyklą „Svajonių vasara-2015“ susirinko 16 vaikų nuo 7 iki 14 metų. Vaikai buvo supažindinti su stovyklos programa, elgesio taisyklėmis, piešė stovyklos...

Moksleivių choras dainavo stotyje

2014 m. kovo 13 d.
Norintys pasiklausyti chorinės muzikos vos sutilpo Radviliškio geležinkelio stoties laukiamojoje salėje. Nepatekę į vidų, koncerto klausėsi salėje prie kasų.
Susirinkusius radviliškiečius ir miesto svečius savo dainomis pradžiugino Radviliškio muzikos mokyklos jaunių choras „Saulės vaikai“ (vadovė Inga Petrauskienė), Radviliškio Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapijos jaunimo choras, vadovaujamas Aurelijos Šakėnienės, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos merginų ansamblis (vadovas Egidijus Kablys), solistės, Lizdeikos gimnazijos moksleivės Gabrielė...

Folkloro kolektyvai linksminosi Komaro dvare

2012 m. rugpjūčio 6 d.
Vienuoliktą kartą Baisogaloje (Radviliškio rajonas) surengtas folklorinių ansamblių sambūris „Nemirštanti tautos gaida“ sukvietė gausų būrį rajono ir Šiaulių regiono kolektyvų.Šeštadienį į Baisogalą susirinko Šiaulių regiono bei rajono folkloro kolektyvai. Šventė jau vienuoliktą kartą sugrįžo į Komaro dvaro parką.
Simboliška, jog XI sambūryje pasirodė vienuolika kolektyvų iš Radviliškio, Kelmės, Pakruojo rajonų.
Šventė prasidėjo kolektyvų eisena nuo miestelio kultūros namų iki Komaro dvaro parko. Prie linksmai nusiteikusių, dainas traukiančių muzikantų bei dainininkų eisenos, kurios priekyje...

Avangardinių madų paradas

2011 m. gegužės 27 d.
Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje šalies mokyklų jaunieji dizaineriai pristatė avangardinio meno kolekcijas. Penktą kartą surengtoje respublikinėje šventėje pademonstruota 20 kolekcijų. Avangardinio meno šou „Aš kitoks“ šeimininkai, Gražinos pagrindinės mokyklos mokiniai, pristatė daugiausia kolekcijų. Dauguma šiose kolekcijose panaudotų medžiagų — plastikas, kai kur derinamas su plunksnomis, gaminiais iš metalo.
Gražinos mokyklos kolekcija „Spalvoti modeliukai“ stebino spalvų gama ir originalumu. Joje gausu šviesių spalvų, iš plastiko pagaminti...

Atgimė liaudiškos muzikos festivalis

2011 m. balandžio 28 d.
Renginys pristatė spalvingą liaudiškos muzikos programą. Joje dalyvavo miesto, rajono atlikėjai, svečiai iš Tytuvėnų gimnazijos. Liaudiškos muzikos programą pristatė Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos folkloro kolektyvas.
Festivalio organizatorės — Muzikos mokyklos pedagogės Jūratė Stakvilevičienė ir Irena Lipinskienė — vylėsi, kad kito festivalio nereiks laukti penkerius metus, o jis taps kasmečiu arba bus rengiamas kas antrus metus.
„Žirginėliai“ vėl užpildė savotišką nišą. Radviliškyje vyksta daugelio muzikos žanrų festivaliai, šventės, išskyrus liaudies...

„Senjorų teatro“ debiutas

2009 m. kovo 2 d.
Trečiojo amžiaus universiteto studentai Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo centre stebėjo ir vertino kutiškiečių spektaklį „Labdaros arbatėlė“.
Apie kolektyvo įkūrimą aktoriai pasakojo: vietoj to, kad sėdėtų prie televizorių ir keiksnotų valdžią, jie sugalvojo prasmingai leisti laiką, ir igai ieškoti įdomaus užsiėmimo nereikėjo. Jau senokai sklandė mintis kaime įkurti teatro trupę.
Susiburti į trupę paskatino ir Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos vadovės. Jos gerai įvertino kutiškiečių „Retro“ grupės pasirodymą Linkuvoje. „Mums reikia tokių entuziastų“...

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas