(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Ža­ga­rės re­gio­ninis par­kas – tarp dau­giau­siai par­da­vu­sių bi­lie­tus

2017 m. vasario 15 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja kar­tu su Kre­ke­na­vos ir Anykš­čių ko­le­go­mis pa­te­ko tarp tri­jų dau­giau­sia lė­šų už lan­ky­to­jų bi­lie­tus su­rin­ku­sių re­gio­ni­nių par­kų.

2016 me­tais Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja iš­pla­ti­no 6019 bi­lie­tų po 1 eu­rą ir 292 bi­lie­tus po 5 eu­rus, už ku­riuos su­rink­ta 1460 eu­rų. Iš vi­so iš­pla­tin­ta 6311 lan­ky­to­jo bi­lie­tų, ku­rie kai­na­vo 7479 eu­rus.

Su­rink­tos lė­šos pa­nau­do­tos Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cent­ro są­skai­toms už van­de­nį, elekt­rą ap­mo­kė­ti, lan­ky­to­jų cent­ro ap­lin­kai tvar­ky­ti: so­din­ti gė­les, pjau­ti žo­lę, grėb­ti ir iš­vež­ti la­pus, žie­mą – va­ly­ti snie­gą.

Da­lis su­rink­tų lė­šų pa­nau­do­ta pa­vė­si­nei poil­sia­vie­tė­je prie Žvel­gai­čio eže­ro at­nau­jin­ti: pa­keis­ta dūmt­rau­kio skar­da, nu­šli­fuo­tas sta­las, spe­cia­lio­sio­mis prie­mo­nė­mis nu­va­ly­tos pa­vė­si­nės sie­nos, pa­keis­ta da­lis su­pu­vu­sių sto­go len­tų, at­nau­jin­ta sto­go ve­lė­na.

2016 me­tų ru­de­nį Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko rek­rea­ci­nė­je zo­no­je esan­čio­je Mei­lės sa­lo­je taip pat pa­sta­ty­ta mei­lę įpras­mi­nan­ti me­di­nė skulp­tū­ra, ku­rios au­to­rius – ža­ga­rie­tis tau­to­dai­li­nin­kas Da­lius Ud­ra­kis.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Par­ko di­rek­ci­jos nuo­tr.

Da­lis už lan­ky­to­jų bi­lie­tus su­rink­tų lė­šų skir­ta poil­siau­to­jų pa­mėg­tai pa­vė­si­nei prie Žvel­gai­čio eže­ro at­nau­jin­ti.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas