(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Sausis valstybės biudžetui buvo dosnus pajamų

2017 m. vasario 15 d.

Išanks­ti­niais Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, pir­mą šių me­tų mė­ne­sį vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai pa­ja­mų ga­vo 3 pro­cen­tais (20,7 mln. eu­rų) dau­giau, o vien tik vals­ty­bės biu­dže­tas – 1,2 pro­cen­to (7,3 mln. eu­rų) dau­giau, nei pla­nuo­ta.

Fak­ti­nės bend­ros abie­jų biu­dže­tų sau­sio mė­ne­sio pa­ja­mos – 704,9 mi­li­jo­no eu­rų, o tik vals­ty­bės biu­dže­to – 614,2 mi­li­jo­no eu­rų. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų sau­siu, pa­ja­mų gau­ta ati­tin­ka­mai 90,1 mi­li­jo­no eu­rų ir 68,9 mi­li­jo­no eu­rų dau­giau.

Di­džiau­sios įplau­kos gau­tos iš pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) – 433,5 mi­li­jono eu­rų, t.y. 2,1 pro­c. (8,8 mln. eu­rų) dau­giau, nei pla­nuo­ta.

Už vi­sas ak­ci­zi­nes pre­kes pir­mą me­tų mė­ne­sį gau­ta 107,8 mi­li­jo­no eu­rų – 0,2 pro­cen­to dau­giau, nei pro­gno­zuo­ta, pel­no mo­kes­čio įplau­kos su­da­rė 1,6 mi­li­jo­no eu­rų – 39,6 pro­cen­to ma­žiau, nei pla­nuo­ta.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įplau­kos į vals­ty­bės biu­dže­tą ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus sau­sį bu­vo 94,7 mi­li­jo­no eu­rų – 8,1 pro­cen­to di­des­nės, nei pro­gno­zuo­ta.

Pat­vir­tin­tos 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos (be ES lė­šų) su­da­ro 6,386 mi­li­jar­do eu­rų, su ES lė­šo­mis – 8,487 mi­li­jar­do eu­rų.

EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas