(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Keturi kampai

Kaip rūpintis ūkiniais gyvūnais per šalčius?

2017 m. vasario 9 d.

Ūki­niuo­se pa­sta­tuo­se lai­ko­mi gy­vū­nai tu­ri bū­ti ap­sau­go­ti nuo jų svei­ka­tai ken­kian­čių oro są­ly­gų, plėš­rū­nų ir pa­vo­jų. Be to, tu­ri bū­ti at­si­žvelg­ta į jų am­žių, veis­lę, ly­tį ir ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos rū­šį. Pa­vyz­džiui, suau­gę gal­vi­jai, ark­liai, avys ar ki­ti gy­vū­nai, ku­rie yra pri­si­tai­kę prie lau­ko są­ly­gų, žy­miai ge­riau ir svei­kiau jau­čia­si lau­ke, ta­čiau, esant že­mai ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­rai, siau­čiant pū­goms, pu­čiant stip­riam vė­jui, snin­gant tu­ri bū­ti jiems pri­tai­ky­to­se pa­tal­po­se.

Mū­sų ša­ly­je au­gi­na­mi tik ke­lių veis­lių gal­vi­jai, ku­rie yra at­spa­res­ni že­moms tem­pe­ra­tū­roms. Ta­čiau ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja tvar­tuo­se lai­ko­mus gy­vū­nus (ypač ark­lius) iš­ves­ti nors trum­pam pa­si­vaikš­čio­ti net ir per šal­čius.

Rei­kia už­san­da­rin­ti tvar­tų lan­gus, du­ris, pa­lik­ti tik ven­ti­lia­ci­jai skir­tas an­gas, bet ne­su­da­ry­ti są­ly­gų skers­vė­jams, kreik­ti pa­kan­ka­mu kie­kiu sau­sų pa­kra­tų. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku rei­kia šer­ti įvai­res­niais pa­ša­rais, nes per šal­čius jiems rei­kia dau­giau mais­to kū­no tem­pe­ra­tū­rai pa­lai­ky­ti.

Žie­mą nuo blo­gų oro są­ly­gų ken­čia ne tik pra­stai pri­žiū­ri­mi ūki­niai gy­vū­nai, bet ir lau­ke lai­ko­mi šu­nys. Rū­pes­tin­gi šei­mi­nin­kai tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti šu­nų šė­ri­mu ir gir­dy­mu, ap­šil­tin­ti jų bū­das.

Pa­gal Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos inf.

EPA-EL­TA nuo­tr.

Šal­tu lai­ko­tar­piu bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti ir šu­ni­mis.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 03:34
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />