(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Pociūnėliškio sėkmė tarptautiniame konkurse

2017 m. vasario 4 d.

Paaiš­kė­jo, kas ta­po tarp­tau­ti­nio kon­kur­so „Ka­lė­dų se­ne­lio ke­pu­rė“ no­mi­nan­tais – sėk­mė ja­me ly­dė­jo Po­ciū­nė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los aš­tun­to­ką Ovi­di­jų Bui­vy­dą.

Ovi­di­jus su­kū­rė Ka­lė­dų se­ne­lio ke­pu­rę, ku­rią pa­va­di­no „Ka­lė­di­nis gam­tos žais­mas“. Kū­ry­bi­niam dar­bui jis pa­nau­do­jo gam­ti­nes me­džia­gas: tris­kiau­čio vyn­vy­čio, vy­nuo­gių bei obe­lų ša­ke­les, sa­ma­nas, na­tū­ra­lius ir ba­lin­tus pu­šų kan­ko­rė­žius, kau­le­nio uo­gas.

Šis dar­bas pa­ti­ko ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai ir 5–8 kla­sių gru­pė­je po­ciū­nė­liš­kis lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą.

O. Bui­vy­das bei jį kon­kur­se pa­ska­ti­nu­si da­ly­vau­ti bei kon­sul­ta­vu­si mo­ky­to­ja Li­gi­ta Po­žai­tie­nė ap­do­va­no­ti Vil­niaus lie­tu­vių na­mų pa­dė­ko­mis.

Kon­kur­są, ku­rio re­zul­ta­tai pa­skelb­ti praė­ju­sią sa­vai­tę, 2016-ųjų pa­bai­go­je or­ga­ni­za­vo Vil­niaus lie­tu­vių na­mai. Tarp­tau­ti­niam kon­kur­sui-pa­ro­dai bu­vo pa­teik­ta apie 500 dar­bų iš 160 Lie­tu­vos ir už­sie­nio lie­tu­viš­kų mo­kyk­lų.

Dan­guo­lė KA­VA­LIAUS­KIE­NĖ

Dan­guo­lės KA­VA­LIAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Ovi­di­jus Bui­vy­das (kai­rė­je) su mo­ky­to­ja Li­gi­ta Po­žai­tie­nė prie tre­čią­ją vie­tą pel­niu­sios Ka­lė­dų se­ne­lio ke­pu­rės „Ka­lė­di­nis gam­tos žais­mas“.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas