(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. vasario 11 d.

Pap­lū­di­mio te­ni­so tur­ny­ras – sa­lė­je

Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je su­reng­tas ket­vir­ta­sis pa­plū­di­mio te­ni­so tur­ny­ras, ku­ria­me var­žė­si miš­rios ir vy­rų po­ros.

Vy­rų gru­pė­je rung­ty­nia­vo 13, miš­rių po­rų gru­pė­je – pen­kios po­ros iš Rad­vi­liš­kio, Bai­so­ga­los, Aukš­tel­kų, Pak­ruo­jo, Šiau­lių bei Pa­ne­vė­žio.

Vy­rų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą re­zul­ta­tu 9:8 iš­ko­vo­jo Arū­nas Smals­kis ir Vla­das Ma­te­lis iš Pa­ne­vė­žio, ant­rą­ją vie­tą pel­nė pa­ne­vė­žie­čiai And­rius Vo­lo­sen­ki­nas ir Ry­tis Spi­ri­do­no­vas, tre­čią­ją – rad­vi­liš­kie­čiai Dai­nius ir Ig­nas Bei­no­riai.

Miš­rių po­rų gru­pė­je nu­ga­lė­jo pa­ne­vė­žie­čiai Mor­ta Ma­te­ly­tė ir Ry­tis Spi­ri­do­no­vas, ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo aukš­tel­kiš­kiai Ilo­na ir Lai­mo­nas Ra­dė­nai, tre­čią­ją – šiau­lie­tė Auš­ra Mi­ku­lie­nė ir pa­ne­vė­žie­tis Arū­nas Smals­kis.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je su­reng­to ket­vir­to­jo pa­plū­di­mio tur­ny­ro pri­zi­nin­kai.

Iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį

Pa­ne­vė­žy­je, „Ci­do“ are­no­je, vy­ku­sia­me im­ty­nių čem­pio­na­te dėl ap­do­va­no­ji­mų ko­vo­jo pa­jė­giau­si ša­lies grai­kų-ro­mė­nų, mo­te­rų ir lais­vų­jų im­ty­nių at­sto­vai.

Rad­vi­liš­kio im­ty­ni­nin­kai ja­me iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Jį par­si­ve­žė Ne­das Ra­siu­lis, ko­vo­jęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 97 ki­log­ra­mų.

Pir­mo­je ko­vo­je rad­vi­liš­kie­tis nu­ga­lė­jo kel­miš­kį Egi­di­jų But­kų, ant­ro­je Ne­das pra­lai­mė­jo im­ty­ni­nin­kui iš Klai­pė­dos Ed­ga­rui Voi­tie­chovs­kiui, tre­čio­je nu­ga­lė­jo šiau­lie­tį Man­tą Ki­vy­lių.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Rad­vi­liš­kie­tis im­ty­ni­nin­kas Ne­das Ra­siu­lis (ant­ras iš de­ši­nės) ša­lies lais­vų­jų im­ty­nių čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas