(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

„Metų žmogus“ – Polekėlės klebonas

2017 m. vasario 11 d.

Ty­ru­liuo­se su­reng­ta­me tra­di­ci­nia­me pa­dė­kos va­ka­re „Iš šir­dies į šir­dį“ pa­gerb­tas „Me­tų žmo­gus“. Šią no­mi­na­ci­ją šie­met pel­nė Po­le­kė­lės baž­ny­čios kle­bo­nas Fe­lik­sas Ba­liū­nas.

Kle­bo­nui F. Ba­liū­nui gy­ven­to­jai sky­rė dau­giau­sia pa­lai­ky­mo bal­sų. Ty­ru­liš­kiai šį žmo­gų ver­ti­na už ak­ty­vią veik­lą bend­ruo­me­nės ir vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, dė­me­sin­gu­mą, kuk­lu­mą.

No­mi­na­ci­ja „Tau­ri šir­dis“ skir­ta Va­len­ti­nai Gri­nie­nei.

Už tai, kad ne­lie­ka abe­jin­gi pra­šan­tiems pa­gal­bos, „Me­tų rė­mė­jų“ no­mi­na­ci­jos skir­tos vie­tos ūki­nin­kams Vil­mai ir Sva­jū­nui To­lei­kiams bei Hen­ri­kui Da­ni­le­vi­čiui. Šie žmo­nės nie­ka­da ne­lie­ka abe­jin­gi pra­šan­tiems pa­gal­bos.

Anot se­niū­no Ri­man­to Liu­ku­mo, Ty­ru­lių se­niū­ni­jo­je vis dau­gė­ja žmo­nių, ku­rie sten­gia­si kuo gra­žiau su­tvar­ky­ti ap­lin­ką. Jie taip pat pa­gerb­ti pa­dė­kos va­ka­re.

Už gro­žio puo­se­lė­ji­mą ir pa­vyz­dį ki­tiems pa­dė­ko­ta Po­le­kė­lės kai­me gy­ve­nan­tiems Ra­sai ir Jo­nui Drie­žiams, Adol­fi­nai ir Ka­zi­mie­rui Gied­mi­nams, Lio­nei ir Pet­rui Ba­raus­kams, Bi­ru­tei ir Sta­nis­lo­vui Man­ke­vi­čiams, Au­re­li­jai Ma­siu­lio­nie­nei, Jo­nai­tiš­kių kai­me gy­ve­nan­tiems Ire­nai ir Adol­fui Mor­kū­nams, Dvar­nin­kų kai­me gy­ve­nan­čiai Adol­fi­nai Ka­lie­nei.

Šie­met už gra­žiai tvar­ko­mą ap­lin­ką ap­do­va­no­ti ir Lie­pų gat­vės 19-ojo dau­gia­bu­čio Ty­ru­liuo­se gy­ven­to­jai.

Už ak­ty­vią veik­lą or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius pa­dė­ko­ta Liud­mi­lai Stan­kie­nei, ku­rios ver­da­mos sriu­bos ir ke­pi­niai ne kar­tą puo­šė se­niū­ni­jos ir bend­ruo­me­nių šven­tes.

Ty­ru­lių se­niū­nai­tė Re­gi­na Pran­ciš­ka And­riu­lie­nė pa­dė­ko­jo vi­siems, ku­rie pa­dė­jo nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sioms Ty­ru­lių se­niū­ni­jos gy­ven­to­joms Re­gi­nai Ged­mi­nie­nei ir Ja­ni­nai Ku­du­lie­nei.

Se­niū­nas pa­dė­ko­jo ir vi­siems se­niū­nai­čiams už ak­ty­vią veik­lą ir pa­gal­bą se­niū­ni­jai: Re­gi­nai Pran­ciš­kai And­riu­lie­nei, Lai­mai Ve­ry­gie­nei, Al­giui Gri­niui.

Ty­ru­lių ir Po­le­kė­lės bend­ruo­me­nėms bu­vo pa­dė­ko­ta už ak­ty­vią bend­ruo­me­nės veik­lą ir sėk­min­gai vyk­do­mus pro­jek­tus.

Va­ka­ro da­ly­viams do­va­no­tas kon­cer­tas, ku­rį su­ren­gė se­niū­ni­jos kul­tū­ros spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Lion­gi­na Lips­kie­nė.

Ty­ru­lių se­niū­ni­jo­je „Me­tų žmo­gų“ ren­ka se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai – ši no­mi­na­ci­ja ski­ria­ma dau­giau­sia ty­ru­liš­kių bal­sų ga­vu­siam as­me­niui.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Se­niū­ni­jos nuo­tr.

„Me­tų žmo­gaus“ no­mi­na­ci­ją šie­met ty­ru­liš­kiai sky­rė Po­le­kė­lės baž­ny­čios kle­bo­nui Fe­lik­sui Ba­liū­nui (kai­rė­je). No­mi­nan­tą pa­svei­ki­no se­niū­nas Ri­man­tas Liu­ku­mas.

Dienos populiariausi

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 02:20
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />