(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Ve­te­ra­nė pel­nė auk­są

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Es­ti­jo­je, Per­nu mies­te, vy­ku­sio­se Bal­ti­jos ša­lių spor­to ve­te­ra­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bė­se nu­ga­lė­to­ja ta­po ir auk­so me­da­lį par­si­ve­žė rad­vi­liš­kie­tė pe­da­go­gė Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė.

alaima@skrastas.lt

Ša­lies rink­ti­nės su­dė­ty­je da­ly­va­vu­si Rad­vi­liš­kio TVMC Še­du­vos tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo sky­riaus kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja G. Kaz­laus­kie­nė nu­ga­lė­to­ja ta­po ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je (gru­pė­je W65).

Ve­te­ra­nei pa­sku­ti­niu ban­dy­mu pa­vy­ko ap­lenk­ti nuo­la­ti­nę sa­vo var­žo­vę lat­vę Her­mi­ne Ba­ja­re. Tre­čią­ją vie­tą pel­nė spor­ti­nin­kė iš Lat­vi­jos An­fi­sa Zi­la.

Es­ti­jo­je vy­ku­sio­se pir­me­ny­bėe da­ly­va­vo aš­tuo­nių ša­lių spor­ti­nin­kai nuo 35 me­tų.

Var­žy­bo­se, be es­tų, lat­vių ir lie­tu­vių, da­ly­va­vo ir at­sto­vai iš Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Tur­ki­jos.

Spor­to ve­te­ra­nų var­žy­bos vyks­ta kiek­vie­nais me­tais vis ki­to­je Bal­ti­jos ša­ly­je. Praė­ju­siais me­tais jos vy­ko Vil­niu­je, o prieš tai – Val­mie­ro­je, Lat­vi­jo­je.

Šian­dien, rugp­jū­čio 26 die­ną, gau­sus bū­rys lie­tu­vių da­ly­vaus at­vi­ro­se Lat­vi­jos spor­to ve­te­ra­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bė­se, ku­rios vyks Je­kab­pils mies­te.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Es­ti­jo­je vy­ku­sio­se Bal­ti­jos ša­lių spor­to ve­te­ra­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bė­se nu­ga­lė­to­ja ta­po rad­vi­liš­kie­tė pe­da­go­gė Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė.

Dienos populiariausi

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

čiukčiams, 2017-08-26 13:11
Nėra ,,pernu,,.Buvo ir yra PIARNU.Prie ruso buvom raštingesni.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas