(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Futbolą žaidė ir merginos

2017 m. rugpjūčio 26 d.

Rad­vi­liš­kio Lie­tu­vos są­jū­džio sta­dio­ne su­reng­tas tra­di­ci­nis vai­kų fut­bo­lo tur­ny­ras „Va­sa­ra-2017“. Ja­me kar­tu su vai­ki­nais var­žė­si ir mer­gi­nų ko­man­da iš Pa­šuš­vio. Mer­gi­nos iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

Pa­šuš­vio mer­gi­nų fut­bo­lo ko­man­da nu­si­lei­do Rad­vi­liš­kio mies­to vai­ki­nų ko­man­doms „Ka­no­nie­riai“ ir „Traš­kū­nai“.

Kas­me­ti­nį tur­ny­rą or­ga­ni­zuo­ja Rad­vi­liš­kio fut­bo­lo spor­to ku­bas „Rad­vi­liš­kis“ ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Part­ne­riai sten­gia­si įtrauk­ti kuo dau­giau jau­ni­mo į ak­ty­vią spor­ti­nę veik­lą, di­di­na jau­ni­mo užim­tu­mą per fi­zi­nį ak­ty­vu­mą.

Fut­bo­lo tur­ny­ro pri­zi­nin­kus ap­do­va­no­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Li­nas Va­lius bei fut­bo­lo spor­to ku­bo „Rad­vi­liš­kis“ pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Si­me­lis.

Jie bei klu­bo tre­ne­ris Min­dau­gas Ur­bo­na­vi­čius pa­si­džiau­gė kad moks­lei­viai ato­sto­gų me­tu bu­ria­si į ko­man­das ir spor­tuo­ja.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Tarp vai­kų fut­bo­lo tur­ny­ro „Va­sa­ra-2017“ pri­zi­nin­kų – ir Pa­šuš­vio mer­gi­nos.

Dienos populiariausi

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas